Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Οι πιστοποιήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της απόδοσης των οικιακών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.Θεωρούμε αυτές τις πιστοποιήσεις ως βασικούς παράγοντες για την επιλογή οικιακών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για την υποστήριξη της βιώσιμης και αποδοτικής χρήσης ενέργειας.

IEC 62619: Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) έχει καθιερώσει το IEC 62619 ως το πρότυπο για τις απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης δευτερευουσών μπαταριών για χρήση σε συστήματα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Αυτή η πιστοποίηση εστιάζει στις ηλεκτρικές και μηχανικές πτυχές της αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών λειτουργίας, των επιδόσεων και των περιβαλλοντικών παραμέτρων.Η συμμόρφωση με το IEC 62619 αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας.

πιστοποιητικό-1

ISO 50001: Αν και δεν είναι συγκεκριμένο για οικιακά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, το ISO 50001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ενέργειας.Η απόκτηση πιστοποίησης ISO 50001 αποδεικνύει τη δέσμευση μιας εταιρείας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ενέργεια και να μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα.Αυτή η πιστοποίηση αναζητείται από τους κατασκευαστές συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας καθώς υπογραμμίζει τη συμβολή του προϊόντος στη βιωσιμότητα.

πιστοποιητικό-4
πιστοποιητικό-2
πιστοποιητικό-3
πιστοποιητικό-5